Logga inRektorn informerar

PROVEN FÖR STUDENTEXAMEN BÖRJAR 5.2.2015!

Abiturienternas provprogram våren 2015 inleds redan torsdagen den 5.2.2014 med textkompetensprovet i modersmålet. Hörförståelseproven i språk hålls måndag - onsdag  9 - 11.2.2015. Bänkskudd blir det torsdagen den 12.2.2105. Alla övriga skriftliga prov arrangeras måndagar, onsdagar och fredagar mellan den 9 och 23.3.2015.

 

KSS BÄSTA STUDENTGYMNASIUM!

Kotka Svenska Samskola är riksetta i den statistik Finska notisbyrån (FNB/STT) har sammanställt över resultaten i proven för studentexamen åren 2012 - 2014. Examensresultaten jämfördes med vitsorden på avgångsbetygen från den grundläggande utbildningen. Tvåa i FNB-tabellen är Hangö gymnasium, trea liggerr Katedralskolan i Åbo. Hela elva finlandssvenska gymnasier finns med bland  "Top Twenty"!

Framgångsreceptet i KSS är "nära dig": Gott samarbete mellan lärare och elever/studerande i förening med små undervisningsgrupper borgar för goda resultat!


Kotka svenska samskola - en skola i tiden


1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten
Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)