Logga inKSS-PROGRAM UNDER VECKA 51 - 51

Under de två sista veckorna av höstterminen har KSS två annorlunda skoldagar:

Torsdagen den 18.12.2014 gäller till följd av julkyrka ändrade lunchtider: Kl 10.30 skollunch 1; kl 11.30  skollunch 2. Kl 12 vandrar elever och studerande under ledning av lärarna till Langinkoski kyrka. Gudstjänsten börjar kl 12.15 och slutat 12.45. Taxiturerna följer dessa ändrade tider. För elever och studerande som inte deltar i kyrkogången ordnas skilt program på skolan.

Måndagen den22.12.2014 följer alla grundschema till kl 12. Taxitransporterna beaktar denna ändring. De elever och studerande som deltar i julprogrammet övar under förmiddagen. Hela skolan samlas kl 18 till julfest! Taxitransport arrangeras för de elever som inte kan anlita buss.

Jullov vankas det från tisdagen den 23.12.2014 till tisdagen den 6.1.2015. Vårterminen börjar sålunda onsdagen den 7.1.2015 enligt grundschema!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 

KSS BÄSTA STUDENTGYMNASIUM!

Kotka Svenska Samskola är riksetta i den statistik Finska notisbyrån (FNB/STT) har sammanställt över resultaten i proven för studentexamen åren 2012 - 2014. Examensresultaten jämfördes med vitsorden på avgångsbetygen från den grundläggande utbildningen. Tvåa i FNB-tabellen är Hangö gymnasium, trea är Katedralskolan i Åbo. Hela elva finlandssvenska gymnasier finns med bland  "Top Twenty"!

Framgångsreceptet i KSS är "nära dig": Gott samarbete mellan lärare och elever/studerande i förening med små undervisningsgrupper borgar för goda resultat!


Kotka svenska samskola - en skola i tiden


1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten
Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)