Logga inSKOLFOTO OCH LÄGERSKOLA VECKA 34!

Kotka Svenska Samskola inledde sitt 130 verksamhetsår tisdagen den 12.8.2014 kl. 10 med inskription. Undervisningen har sedan onsdagen den 13.8.2014 startat enligt grundschema för höstterminen och för period 1.

SKOLFOTOGRAFERING - en av höstterminens höjdpunkter - sker måndagen den 18.8.2014 enligt skild tidtabell. Information om och blankett för skolfotograferingen har tillställts hemmen.

LÄGERSKOLA FÖR ÅRSKURS 7 genomförs måndagen den 18 - onsdagen den 20.8.2014. Klassföreståndare Björn Tollin håller i ansvarstrådarna.

LÄRARMÖTE hålls torsdagen den 21 augusti 2014 kl. 14 - 16; från och med kl. 14 till 16 hålls därför inga lektioner. Taxiturerna beaktar denna ändring i torsdagens schema!


LÄROPLANEN 2016

Arbetet med den allmänna delen av läroplanen 2016 för den grundläggande utbildningen fortsätter. För närvarande bearbetas innehållet i elevvårdsplanerna. Kotka Svenska Samskolas samarbete med de finlandssvenska skolorna i östra Nyland fördjupas via fortbildningsprojektet Osaava-Kunnig och inom ramen för gymnasieregionen.


Kotka svenska samskola - en skola i tiden


1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten
Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)