Logga inKSS-DAGEN FÖR HELA FAMILJEN!

LÖRDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 2014 kl. 09 - 13 bjuder KSS hela skolsamfundet - elever och studerande, lärare och föräldrar - på en temadag som fokuserar och formar framtiden. Mera information ger Wilma och anmälningsblanketten. Hjärtligt välkomna!

 

LÄROPLANEN 2016

Arbetet med den allmänna delen av läroplanen 2016 för den grundläggande utbildningen fortsätter. För närvarande bearbetas innehållet i elevvårdsplanerna. Kotka Svenska Samskolas samarbete med de finlandssvenska skolorna i östra Nyland fördjupas via fortbildningsprojektet Osaava-Kunnig och inom ramen för gymnasieregionen.

 


Kotka svenska samskola - en skola i tiden


1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten
Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)