Logga inPROVEN FÖR STUDENTEXAMEN HÖSTEN 2014

MÅNDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2014 kl. 09 inleder hörförståelse i engelska proven för studentexamen. Proven pågår ända till måndagen den 29 september. I samband med skolans självständighetsfest fredagen den 5 december 2014 dimitteras de abiturienter som under höstterminen avklarat proven för studentexamen.

 

UNG INFO TISDAGEN DEN 15 SEPTEMBER!

Information för unga är temat för tisdagens specialprogram: Kl. 10 - 12  tar gymnasiet del av Studieteknik och Motivation; kl. 12.15 - 12.45  presenterar sig Ung Info för eleverna på årskurserna 7 - 9. Och kl. 12.45 - 14.00 bekantar sig årskurs 9 med Steget ut i arbetslivet!

 

KSS-DAGEN FÖR HELA FAMILJEN!

LÖRDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 2014 kl. 09 - 13 bjuder KSS hela skolsamfundet - elever och studerande, lärare och föräldrar - på en temadag som fokuserar och formar framtiden. Mera information ger Wilma och anmälningsblanketten. Hjärtligt välkomna!

 

 


Kotka svenska samskola - en skola i tiden


1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten
Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)