Logga inPROVEN FÖR STUDENTEXAMEN HÖSTEN 2014

MÅNDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2014 kl. 09 inleder hörförståelse i engelska proven för studentexamen. Proven pågår ända till måndagen den 29 september. I samband med skolans självständighetsfest fredagen den 5 december 2014 dimitteras de abiturienter som under höstterminen avklarat proven för studentexamen.

 

PROVPERIOD I GYMNASIET 24.9 - 1.10.2014

Den sista veckan av period 1 domineras av prov. G3 har prov från och med onsdagen den 24 september till och med onsdagen den 1 oktober 2014. Abiturientgruppens provkalender sammanfaller delvis med höstens prov för studentexamen. G2 har egentliga prov enbart tisdagen den 30 september och onsdagen den 1 oktober, G1 endast onsdagen den 1 oktober 2014. Övriga dagar följer G1 och G2 grundschema för period 1.


Kotka svenska samskola - en skola i tiden


1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten
Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)