Daghemmets nya föreståndare heter Maarit Harju
tel. 05 - 215598
dagis@kotkasamskola.com

Höstens händelser uppdateras strax