Antagningskriterier

Kotka Svenska Barnträdgård har som mål att lära barnen svenska så att de i framtiden kan fortsätta sin skolgång i Kotka Svenska Samskola.
Antagningskriterierna är därför följande:

  1. Man tar i första hand in barn med svenska som modersmål
  2. Därefter beaktas tvåspråkiga barn och barn med äldre syskon i Kotka Svenska Samskola
  3. Om vi har utrymme välkomnar vi mer än gärna barn med annat modersmål ifall föräldrarna är beredda att stöda barnets språkliga utveckling.