Avtal och avgifter

Kotka Svenska Barnträdgård har ett avtal (servicesedel) med Kotka stad. Processen är beskriven nedan och specificeras i detalj under linken ansökningsprocessen.Ansökan för
dagvård
(servicesedel)
lämnas in
elektroniskt
eller som
pappers-
version till
Kotka stad
arrow'


Chefen för
dagvårdsdistriktet
(Leena Majuri)
behandlar
ansökan och
beviljar plats
(servicesedel)

arrow'


Vårdnads-
havaren tar
kontakt med
daghemmet
och kommer
överens om
dagvårdens
innehåll
arrow'
Vårdnads-
havaren och
daghemmet
gör ett
vårdavtal.  Om
avtalet ändras
måste ett
nytt /uppdaterad
avtal göras
med Kotka stad