Kontaktuppgifter

Kotka Svenska Barnträdgård
Ruotsinsalmenkatu 9
48100 Kotka,    tel. 05-215598
dagis@kotkasamskola.com (föreståndare)
dagispersonal@kotkasamskola.com (personal)

Föreståndare
Maarit Harju

Förskoleundervisning (6-åringar)
Nina Virta

Filurerna (3-5-åringar)
Susanne Kuosmanen, Stina Falck

Myrorna (1½-3-åringar)

Annika Skyttä
Minna Helminen
Maarit Harju

Köks- och anstaltbiträde
Elise Anttila