Mål och inriktning

Vår viktigaste målsättning är att skapa en trygg omgivning där alla mår bra. Vi vill skapa en positiv miljö där barnen lär sig att samarbeta och umgås med andra barn. Vi övar oss att respektera andra människor samt att ta hand om vår närmiljö.

Vi vill uppmuntra, stöda och förstärka barnens kunskaper i svenska. Vi arbetar för att ge barnen en god språklig grund och stark självkänsla. för fortsatt skolgång i Kotka Svenska Samskola. De finlandssvenska traditionerna syns i vår vardag. Vi firar bland annat Svenska dagen och Lucia tillsammans med barnen.

I dagsprogrammet ingår ledd verksamhet, fri lek och skapande verksamhet. Sedan hösten 2014 har företagsamhetsfostran varit ett tyngdpunktsområde i daghemmets verksamhet. Företagsamhetsstigen börjar i förskolan och fortsätter genom grundstadiet till gymnasiet. Företagsamhetsfostran främjar en företagsam attityd och aktiverar barnen att ta ansvar över sig själva och sin omgivning.