Öppethållningstider

Vi har öppet mellan 7.00-17.00.

Daghemmet är öppet under alla vardagar året runt förutom under lagstadgade helgdagar som faller på vardagar.

Förskolan fungerar enlight arbetstiderna för skolan dvs. ingen förskola t.ex. under höstlov, jullov, sportlov eller påsklov. Då vi inte har förskola erbjuder vi heldagvård för dessa dagar. Rättigheten till dagvård upphör 31.7 året barnet börjar i skolan.