Vårt daghem

I en av de gamla träbyggnaderna i Kotka centrum hittar du Kotka Svenska Barnträdgård. Barnträdgården, även kallad dagis, är ett hemtrevligt och mysigt daghem för cirka 40 barn. Kotka Svenska Barnträdgård är ett privat daghem som grundades år 1915. Daghemmet upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.

På daghemmet har vi roligt på svenska. Tillsammans skapar vi en trygg svenskspråkig miljö där alla trivs ochmår bra. Vårt dagsprogram innehåller såväl ledd verksamhet som utevistelse och fri lek. I veckoprogrammet ingår såväl musikstunder som skapande verksamhet.  Vi firar fester och högtider, går på teater och läser svenskspråkig litteratur. I daghemmet finns barn i åldern 1½-3 år (Lillisar), 3-5 år (Filurerna) samt förskolegruppen får 6-åringar.

Oberoende om ni är en svenskspråkig, tvåspråkig eller finskspråkig familj är ni hjärtligt välkomna till vårt dagis. Daghemmet har avtal med Kotka stad och Pyttis kommun.

För mera information kontakta:

Föreståndare
Maarit Harju
tel. 05-215598
dagis@kotkasamskola.com