Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola är en privat enhetsskola och erbjuder undervisning inom den grundläggande utbildningen årskurserna 1-9 och gymnasieutbildning på svenska i Kymmenedalen. 

I skolan studerar sammanlagt ca 130 elever och studerande.
Vi har 25 heltidsanställda klass- och ämneslärare, samt timlärare och skolgångshandledare. Vi har även en egen ekonomiassistent, skolsekreterare/ kanslist och lokalvårdare. Vid vår skola går det att kombinera målinriktad idrott och studier från och med årskurs 8. 

Skolans verksamhet upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf.