Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola är en privat enhetsskola och erbjuder undervisning inom den grundläggande utbildningen årskurserna 1-9 och gymnasieutbildning på svenska i Kymmenedalen.

I skolan studerar sammanlagt ca 130 elever och studerande.
Vi har 25 heltidsanställda klass- och ämneslärare, samt timlärare och skolgångshandledare. Vi har även en egen ekonomiassistent, skolsekreterare/ kanslist och lokalvårdare. Vid vår skola går det att kombinera målinriktad idrott och studier från och med årskurs 8.

Skolans verksamhet upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf.

 


 

Vi är glada att välkomna Timo Tenhunen som vår nya rektor fr.o.m. 1.8.2024 till KSS.

Timo har en lång och mångsidig erfarenhet inom skolväsendet och speciellt av ledarskap (bl.a. gy lärare på KSS, rektorskap och utbildningschef i Lovisa).

Trevlig sommar!

Garantiföreningens styrelse