Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.
FO-nummer: 0160216-9

Postadress
Keisarinmajantie 9
48230 Kotka

Kansliet är öppet klockan 9-11, tfn 050 380 0687

Kontaktuppgifter till personalen​

Rektor Carina Stenbacka

rektor@kotkasamskola.com
050 380 4729


Biträdande rektor Nina Sund

nina.sund@kotkasamskola.com
050 4624 529


Kotka Svenska Samskola, kansli, Susanne Mickos

kanslist@kotkasamskola.com
050 380 0687


Ekonomiassistent Jaana Stenberg-Pousi

jaana.stenberg-pousi@kotkasamskola.com
050 381 3964

Ledande klasslärare Taina Suutari (åk 1 – 6)

grundstadiet@kotkasamskola.com
050 380 5003


Ämneslärarna

050 301 5495


Klasslärarna

050 380 5003

Elev- och studiehandledare, skolsekreteraruppgifter Susanne Mickos

opo@kotkasamskola.com
050 3811 848


Elevkårshandledare Piia-Maarit Sirén

elevkaren@kotkasamskola.com
050 301 5495


Skolhälsovårdare Susanne Weppling

susanne.weppling@kymenhva.fi
040 528 1408


Eftermiddagsverksamheten Maria Nyman

maria.nyman@kotkasamskola.com
045 866 7691


Skolpsykolog Mari Koskela

mari.koskela@kymenhva.fi
040 198 0415


Skolkurator Jaana Tolonen-Lindberg

jaana.tolonen-lindberg@kymenhva.fi
040 757 6941


Skolgångshandledare Maria Nyman, Piia-Maarit Sirén, Anna Wirzenius och Pia-Maria Åhlberg-Nieminen

050 301 5495
050 380 5003

Husmor/skolköket Marjo Rousku

040 5466 869

Kotka Svenska Samskola på kartan