Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.
FO-nummer: 0160216-9

Postadress
Keisarinmajantie 9
48230 Kotka

Kansliet är öppet klockan 9-11, tfn 050 380 0687

Kotka Svenska Samskolas rektor Carina Stenbacka har avslutat sitt arbetsförhållande med skolan och rektorstjänsten innehas och ombesörjs för närvarande av biträdande rektor Nina Sund.

Kontaktuppgifter för Nina Sund är:

E-post: nina.sund@kotkasamskola.com, rektor@kotkasamskola.com
Tfn: 050 4624529

Garantiföreningen för Kotka Svenska Samskola, ordf.

Johan Bardy
E-post: johan@bardy.fi
Tfn: 0400 486060

Kontaktuppgifter till personalen​

Rektor 

rektor@kotkasamskola.com


Biträdande rektor Nina Sund

nina.sund@kotkasamskola.com
050 4624 529


Kotka Svenska Samskola, kansli, Susanne Mickos

kanslist@kotkasamskola.com
050 380 0687


Ekonomiassistent Jaana Stenberg-Pousi

jaana.stenberg-pousi@kotkasamskola.com
050 381 3964

Ledande klasslärare Taina Suutari (åk 1 – 6)

grundstadiet@kotkasamskola.com
050 380 5003


Ämneslärarna

050 301 5495


Klasslärarna

050 380 5003

Elev- och studiehandledare, skolsekreteraruppgifter Susanne Mickos

opo@kotkasamskola.com
050 3811 848


Elevkårshandledare Piia-Maarit Sirén

elevkaren@kotkasamskola.com
050 301 5495


Skolhälsovårdare Susanne Weppling

susanne.weppling@kymenhva.fi
040 528 1408


Eftermiddagsverksamheten Maria Nyman

maria.nyman@kotkasamskola.com
045 866 7691


Skolpsykolog Mari Koskela

mari.koskela@kymenhva.fi
040 198 0415


Skolkurator Jaana Tolonen-Lindberg

jaana.tolonen-lindberg@kymenhva.fi
040 757 6941


Skolgångshandledare Maria Nyman, Piia-Maarit Sirén, Anna Wirzenius och Pia-Maria Åhlberg-Nieminen

050 301 5495
050 380 5003

Husmor/skolköket Marjo Rousku

040 5466 869

Kotka Svenska Samskola på kartan