Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. årsmöte

Måndagen den 3.6.2024
kl. 15.00 i Kotka Svenska Samskola (Keisarinmajantie 9)

Stadgeenliga ärenden och fastställande av stadgeändringar godkända på årsmötet 2023

Kotka Svenska Barnträdgård och Kotka Svenska Samskola upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. Föreningen har en styrelse som består av nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år i taget. Styrelseordförande är Johan Bardy.

De övriga styrelsemedlemmarna är Johannes Ahlnäs, Kristina Brenner, Camilla Cleve, Peter Gango, Hanne Hänninen, Merja Lindroos, Saara Mielonen och Kim Rosqvist (viceordförande). Övriga deltagare är Jaana Stenberg-Pousi (ekonomiassistent) och Anu Roitto (föreståndare för Kotka Svenska Barnträdgård).

Kontakt

Ordförande Johan Bardy
0400-486 060
johan (at) bardy.fi

Understöd gärna vår verksamhet

Understöd gärna vår verksamhet och bli medlem i föreningen genom att betala in 10 euro på konto
FI98 2024 1800 0066 41
Mottagare: Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.
Vänligen anteckna i meddelandefältet: ”Medlemsavgift + namnen på den /dem som vill vara medlem.

Vi tar även emot donationer och testamenten.

Understöd gärna vår verksamhet

Understöd gärna vår verksamhet och bli medlem i föreningen genom att betala in 10 euro på konto
FI98 2024 1800 0066 41
Mottagare: Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.
Vänligen anteckna i meddelandefältet: ”Medlemsavgift + namnen på den /dem som vill vara medlem.

Vi tar även emot donationer och testamenten.

Kotka Svenska Samskola - en skola i tiden

1885     Kotka svenska fruntimmersskola med treklassig förberedande skola
1895     Femklassig mellanskola
1898     Skolbyggnaden vid Kirkkokatu 22
1900     Dimissionsberättigat läroverk
1971     Skolbyggnaden vid Keisarinmajantie 9
1974     Grundskola ersättande skola och gymnasium
1994     Årskurslöst gymnasium
1995     Utbildningsförsök på ungdomsstadiet
1996     Högstadium med personliga studieprogram
1997     Yrkesgymnasium, idrottsgymnasium
1998     Enhetsskola för Kymmenedalen
2000     Grundrenovering av fastigheten

Skolan upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas
Garantiförening r.f. (1897 -)