Kotka Svenska Samskola

Lektionstider

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årskurs 1-6

08:00 – 08:45
09:00 – 09:45
10:00 – 10:45
11:15 – 12:00
12:15 – 13:00
13:15 – 14:00
14:15 – 15:00


LUNCH 10:45 – 11:15

Årskurs 7-9, gymnasiet

08:00 – 08:45
09:00 – 09:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:15 – 13:00
13:15 – 14:00
14:15 – 15:00
15:15 – 16:00

LUNCH 11:45 – 12:15

Wilma

Du får snabbast kontakt med lärarna genom att sända ett Wilma-meddelande. Skolan sänder all information via Wilma. Här hittar du Wilma instruktioner för vårdnadshavare.  Använd en dator när du skapar ett Wilma-användarnamn. Du kan inte skapa ett Wilma-användarnamn med mobilappen.

Om du behöver ett användarnamn, kontakta kansliet per e-post kanslist(at)kotkasamskola.com. Skolan ger dig en adress till den sida användarnamnet skapas (connect-sidan) och en nyckelkod.

Skolmat

Kymijoen Ravintopalvelut Oy bjuder på kvalitativa, hälsosamma och mångsidiga måltider i skolrestaurang KNIFFEL. Eleverna kan välja mellan två huvudrätter, varav den ena huvudrätten är vegetarisk. Specialdieter beaktas, men den ska beställas skilt. Fyll i blanketten på Kymijoen Ravintopalvelus hemsida.

Skolvägen och skolskjutsar

Grundläggande utbildning

Om vägen till skolan är längre än tre kilometer (f-åk2) och fem kilometer (gäller åk 3-9) har eleven rätt till fri skolskjuts som vårdnadshavaren måste ansöka om från Kotka stad. Den dagliga skolresan får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. Vid behov ordnas övervakning under väntetiden.

I Kotka stad har eleverna rätt till avgiftsfri skolskjutsförmån från deras stadigvarande i befolkningsregistret införda boplats till den närskola som staden anvisat då

  1. Skolresan är längre än tre kilometer (förskolan och årskurserna 1–2)
  2. Skolresan är längre än fem kilometer (årskurserna 3–9)
 

Kotka stads principer för skolskjuts

Ansökningsblankett för skolskjuts

Utvecklingskoordinator Anu Vihavainen, tel. 040 356 4981. Hon ger tillstånd till skolskjutsarna för eleverna från Kotka.

Kotka Svenska Samskola organiserar skjutsarna för de elever som kommer från Kouvola. Pyttis ansvarar för eleverna från Pyttis. Skolskjutskoordinatorn organiserar skjutsarna med taxi för eleverna i Kotka och Pyttis. Eleverna från Pyttis åker buss med Waltti-kortet eller har taxiskjuts.

Walttikortet innehåller två resor/ skoldag och kan användas mellan kl. 6.00-18.00. Eleven ansvarar för kortet också under sommaren och andra lov och det returneras inte till skolan. Borttappat kort spärras och får intyg för nytt kort. Det nya kortet kan hämtas från Palvelupiste Ruori Kustaankatu 2.

Gymnasiet skolresestöd

Du kan få skolresestöd om din skolresa är minst 7 kilometer i en riktning. Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 7 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Du ska ansöka om skolresestöd från FPA skilt för varje läsår. Stödet erhålls oberoende av ålder och oberoende av föräldrarnas inkomster.

För att få skolresestöd skall du fylla i FPAs blankett för skolresestöd och ge den till skolsekreteraren.

Info om skolresestödet

Blankett

Information om bussresor och skolresor ger skolsekreteraren 050-380 0687.

Anhållan om ledighet

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasiestudierna har eleven/ de studerande närvaroplikt. All frånvaro bör anmälas av vårdnadshavaren i t.ex. Wilma. Skolan följer upp elevernas frånvaro, se Handlingsplan om frånvaro (LINKKI).

Privata resor under skoltid är inte att rekommendera. Anhållan om frånvaro riktas till klassläraren, klassföreståndaren eller grupphandledaren om frånvaron varar 1-5 vardagar. Då frånvaron är 6 vardagar och fler riktas anhållan av frånvaro till skolans rektor två veckor innan frånvaron.

Anhållan kan sändas via Wilma.

Olycksfallsförsäkring

Skolans olycksfallsförsäkring gäller endast skoltid, det vill säga enbart under resan till och från skolan samt under skoldagen i samband med undervisning enligt grundschema eller annan undervisning fastställd i planen för undervisningen och arbetstiderna. Vid olycksfall som kräver läkarvård uppmanas alla att be om ett läkarintyg som hämtas till kansliet genast följande dag.

Kymmenedalens föräldraförening r.f.

Kymmenedalens föräldraförening r.f. (KFF) har återupptagit sin verksamhet. Föreningen har valt en styrelse. Medlemsavgiften är 15 euro, familjmedlemmar 5 euro. Ordförande är Hanne Hänninen. E-post: kymmenedalensff(at)gmail.com