Kotka Svenska Samskola

Verksamheten är nu placerad i Savotta, adress Mussalontie 428A, 48310 Kotka.

Kotka Svenska Barnträdgård är ett privat daghem som grundades år 1915 och daghemmet upprätthålls av Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.. Kotka Svenska Barnträdgård erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik och förskola för barn, som skall inleda sin skolgång i Kotka Svenska Samskola. 

I daghemmet fungerar tre barngrupper, i vilka det sammanlagt finns ca 42 platser för barn i åldern 1½- 6 år. Vid beviljande av vårdplats prioriteras de barn vilkas modersmål är svenska och om båda eller ena förälder har svenska som modersmål. Finskspråkiga barn beviljas vårdplats om sådan finns.

I daghemmet arbetar sju heltidsanställda i barngrupperna, ett daghemsbiträde (Sammi Ahola) och ett heltidsanställt köks-/ anstaltbiträde (Mari Putkonen).

Myror (1,5 – 3-åringar)
Lärare inom småbarnspedagogik Susanne Kuosmanen och barnskötare Janina Kauranen.

050 327 3281
Igelkottar (3 – 4-åringar)
Lärare inom småbarnspedagogik Stina Falck och barnskötare Maria Öhman.

050 439 8873

Förskolan och Ekorrar (5 – 6-åringar)

Förskolelärare/ lärare inom småbarnspedagogik Nina Virta.


050 347 5039

För mera information kontakta

Föreståndare Anu Roitto
050 381 4088
dagis (at) kotkasamskola.com

Våra målsättningar
Våra värden
Våra tyngdpunkter

VÄLKOMMEN TILL KOTKA SVENSKA BARNTRÄDGÅRD!